16.09.2016. CIP I KATEDRA ZA EKOLOGIJU UNZE: SASTANAK U MOSTARU NA TEMPUS PROJEKTU RESI

Univerzitet Džemal Bijedić i njegov rektor prof.dr Sead Pašić bili su domaćini delegaciji UNZE koju su činili direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković i predstavnici Katedre za ekologiju prof.dr Šefket Goletić, doc.dr Nusret Imamović i doc.dr Džafer Dautbegović na sastanku Tempus projekta RESI : Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries“ a u sklopu priprema za oktobarski seminar u Tirani (Albanija). Teme sastanka u Mostaru sadržavale su diskusije sadašnjeg stanja realizacije projekta, realizacija aktivnosti na UNMO i UNZE u prethodnim mjesecima, priprema zajedničke prezentacije za Albaniju koja će dati presjek stanja u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije, pretpostavke za organizaciju budućeg zajedničkog studija na III ciklusu te druge mogućnosti za apliciranje čalnoca RESI konzorcija na evropske programe posebno Erasmus+ (KA 1 i KA 2).