16.-17.02.2017. Kick off Meeting QFP projekta, Limerick Irska

16.-17.02.2017. Kick off Meeting QFP projekta, Limerick Irska

Univerzitet u Limericku (Universty of Limerick, OllSchoil Luimingh) kao koordinator bio je domaćin Kick Off sastanka projekta QFP koji je finansiran u sklopu Erasmus+ programa KA2 za izgradnju kapaciteta visokoškolskih ustanova.  QFP projekat ima za cilj jačanje strukture za izgradnju nacionalnog kvalifikacionog okvira BIH. Konzorcij projekta je sačinjen od EU partnera (Univerzitet u Limericku-Irska, Univerzitet u Alicanteu-Španija, Univerzitet Catania-Italija), mreže EU univerziteta za kontinuiranu edukaciju te partnera iz BiH (Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet  Džemal Bijedić, Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja i kulture RS, Minstarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Centar za priznavanje kvalifikacja CIP, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i  osiguranje kvaliteta, Udruženje poslodavaca BiH, Agencija za zapošljavanje i rad BiH i SUS BiH). Na prvom sastanku su analizirane aktivnosti projekta, izrađen plan implementacije aktivnosti te plan diseminacije i održivosti projekta.