Posjeta predstavnika Ambasade Mađarske, Univerziteta u Pečuhu i županije Pečuh

Posjeta predstavnika Ambasade Mađarske, Univerziteta u Pečuhu i županije Pečuh

U srijedu 22.02.2017. godine Univerzitet u Zenici su posjetili predstavnici  Ambasade Mađarske, Univerziteta u Pečuhu i predstavnici županije Pečuh.

Delegaciju su činili dr Jožef Bodiš, rektor Univerziteta u Pečuhu, dr Đula Zeller, prorektor za strategiju i odnose, dr Tamaš Decsi, direktor Kliničkog Centra, dr Ištvan Silard, prodekan Medicinskog Fakulteta, šef Instituta za operativnu medicinu,   dr  Gabriela Medveđ, prodekan Tehničkog i informatičkog fakulteta, dr Eva Mikeš, predstavnica Samouprave županijskog centra Pečuha, direktorica JU Gradskog razvoja, Čaba Ruzsa, šef odeljenja za strategiju Univerziteta u Pečuhu i  dr Dominika Horvat, ekonomski savjetnik u Ambasadi Mađarske u Bosni i Hercegovini.

Rektor, prof. dr sc. Dževad Zečić, zajedno sa predstavnicima Osnivača, gosp. Miralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-dobojskog kantona i gosp. Mensurom Sinanovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te prorektorima Univerziteta ugostio je uvažene članove delegacije  u Rektoratu Univerziteta u Zenici, te im poželio toplu dobrodošlicu i ugodnu posjetu Univerzitetu u Zenici i Gradu Zenica.

Tokom sastanka prof. dr sc. Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici, prezentirao je osnovne historijske, turističke i ekonomske  činjenice o gradu Zenici, i Univerzitetu u Zenici, te tom prilikom istakao da je Univerzitet u Zenici zvanično osnovan 2000. godine, iako je historija visokog obrazovanje stara više od 50 godina. Također je upoznao prisutne o organizaciji Univerziteta u Zenici, njenim članicama, brojem studijskih programa i brojem studenata. Nakon toga prorektor je predstavio sve organizacione jedinice Univerziteta u Zenici pojedinačno.

Rektor Univerziteta u Pečuhu se zahvalio na izuzetno toplom prijemu, te prezentirao nastanak, razvoj i uspjehe Univerziteta u Pečuhu. Upoznao je prisutne sa višestoljetnom historijskom tradicijom visokog obrazovanja u Mađarskoj, te istakao da Univerzitet u Pečuhu ima deset fakulteta, između 18 000 i 20 000 studenata, izuzetno razvijenu međuuniverzitetsku saradnju i veoma veliki broj stranih studenata iz 105 različitih zemalja svijeta.

Na sastanku je zaključeno kako će se između ova dva univerziteta inicirati i realizirati saradnja u svim segmentima, i to prije svega potpisivanjem memoranduma o razumijevanju i saradnji općeg karaktera, zatim potpisivanjem protokola o saradnji između organizacionih jedinica ova dva univerziteta, apliciranjem na zajedničke projekte razmjene nastavnika i studenata, uključivanjem u projekat „Zeleni grad“, saradnjom na poljima energetike i ekologije, te posebno značajnom saradnjom između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pečuhu, kao i saradnjom između Kantonalne bolnice Zenica i Kliničkog centra u Pečuhu.

Nakon sastanka i press konferencije, gosti su u pratnji rukovodstva Univerziteta u Zenici posjetili iDEAlab na Mašinskom fakultetu, te prostorije Pravnog fakulteta.