19/22.02.2017. MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA NJEMAČKOJ

19/22.02.2017. MF I CIP UNZE: STUDIJSKA POSJETA NJEMAČKOJ

Delegacija MF i CIP UNZE, Cementare Kakanj i Opštine Kakanj boravila je u periodu 19-22.02.2017. u studijskoj posjeti RWTH Aachen i nekoliko poslovnih sistema pokrajine Hessen. Program je započeo 19.02. radnom večerom sa domaćinom prof.dr Thomasom Pretz-om koji je predstavio institut na čijem je čelu te plan posjeta i rada tokom ove studijske posjete delegacije iz BIH Njemačkoj. Drugog dana obavljen je cjelodnevni posjet nekoliko značajnih poslovnih sistema iz oblasti RDF tehnologija i to: Friedberg, posjeta postrojenju za obradu otpada u kome se se vrši samo mehanička obrada otpada, zatim posjeta sjedištu  kompanije u Solmsu i predstavljanje djelatnosti kompanije Herhof GmbH te na kraju radnog dana i posjeta pogonima u Rennerodu u kojima su predstavljene MBO tehnologije. Povratak je bio u večernjim satima za Aachen, nakon više od 500 pređenih kilometara i tri vrlo sadržajne posjete. Trećeg dana boravka delegacija UNZE (prof.Goletić, prof.Petković, prof.Sredojević, prof.Hadžikadunić, doc.Imamović, doc.Dautbegović)  sa timom Cementare Kakanj je imala cjelodnevni rad i praktična ispitivanja na Univerzitetu u Aachenu (RWTH) u toku kojeg je domaćin prof. Pretz predstavio najvažnije tehnološke i ekonomske parametre RDF tehnologija te u laboratorijama prezentirao sve faze obrade do konačnog proizvoda ove tehnologije. Bilo je govora i o organizaciji PhD studija na UNZE te potencijalnom učešću profesora sa RWTH u realizaciji istog sa posebnim naglaskom na NIR rad u laboratorijama ovog eminentnog univerziteta. Seminarom i prezentacijama na RWTH završena je ova vrlo važna posjeta za tim sa UNZE kao i predstavnike Cementare Kakanj i Opštine Kakanj.