Mr sc. Enis Omerović javno će braniti doktorsku disertaciju “ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU”  dana  7.4.2017. godine

Mr sc. Enis Omerović javno će braniti doktorsku disertaciju “ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU” dana 7.4.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 02.03.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Enis Omerović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU”

dana  07.04.2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

                                                                                              JU UNIVERZITET  U ZENICI