fbpx
skip to Main Content

Mr sc. Enis Omerović javno će braniti doktorsku disertaciju “ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU” dana 7.4.2017. godine

Mr Sc. Enis Omerović Javno će Braniti Doktorsku Disertaciju “ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU”  Dana  7.4.2017. Godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 02.03.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Enis Omerović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“ODGOVORNOST DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOGA PRAVA: OD IMUNITETA DO KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U SUVREMENOME MEĐUNARODNOME PRAVU”

dana  07.04.2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

                                                                                              JU UNIVERZITET  U ZENICI

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search