20.09.2016. CIP I MF UNZE: SASTANAK SA  DELEGACIJOM GIZ BIH

20.09.2016. CIP I MF UNZE: SASTANAK SA DELEGACIJOM GIZ BIH

Nepunih mjesec dana od protokolarne posjete Delegacija njemačke organizacije za međunarodnu kooperaciju i saradnju GIZ (Deutsche Geselischaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH – www.giz.de ) ponovo je upriličila radni sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta i Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Domaćini delegaciji GIZ-a  (Karl Heinz Jach, komponent lider ProLocal programa i Krunoslav Rašić, ekspert za sektorski razvoj u istom programu) bili su prodekan MF v.prof.A.Talić-Čikmiš te direktor CIP UNZE Prof.dr D.Petković. cip_giz_160921-1Pored domaćina i gostiju na sastanku su bili i predstavnici Lokalne razvojne agencije ZEDA,dipl.ing. Senad Pašalić i dipl.ing. Amir Kubat, menadžer laboratorije LIND te predstavnici kompanije FIS iz Viteza gosp. Bruno Šteko, dipl.ecc. i Ivana Plenković, dipl.ecc. Nakon predstavljanja Prolocal programa od strane predstavnika GIZ-a te planirane saradnje sa UNZE u cilju daljeg jačanja Triple-Helix modela svoje viđenje planirane projektne saradnje iznijeli su i predstavnici ZEDE i FIS-a. Posebno bilo riječi o Triple Helix modelu u sektoru drvoprerade i metaloprerade i ulozi koju MF i CIP UNZE imaju u istom te planiranoj projektnoj aplikaciji na ProLocal program. Preliminarno su dogovoreni modaliteti saradnje na pripremi projektne aplikacije za GIZ-ov natječaj. Prof.Petković je pored iskaznog interesa CIP i MF UNZE za učešće u ovom projektu ponovio i interes Univerziteta u Zenici i Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara da se radi na razvoju mreže stakeholder-a u oblasti obnovljivih izvora energije koji se realizuje iz Tempus projekta RESI (nosilac Univerzitet Hohenheim iz Njemačke) a gdje je GIZ već pružio značajan suport organizaciji takvog klastera (u Albaniji). Također, naglašen je značaj jačeg uključivanja studenata u ovaj projekt kroz seminarske i diplomske radove, stručnu praksu i dr. (razvoj proizvoda, tehnologija, organizacije i marketinga) kao što se trenutno radi u projektu razvoja studentskog preduzetništva IDEA-lab.