21.02.2019. MF I CIP UNZE: PREDAVANJE ZA UČENIKE TS BILMIŠĆE U ZENICI

21.02.2019. MF I CIP UNZE: PREDAVANJE ZA UČENIKE TS BILMIŠĆE U ZENICI

Tehnička škola Zenica je osnovana 1949. godine i uspješno obrazuje učenike za različita stručna zvanja iz tehničkih oblasti, osposobljavajući ih za rad u privredi i nastavak školovanja na fakultetima. U okviru diseminacijskih  aktivnosti na projektima STINT-„Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education / STINT)“ u sklopu programa Erasmus+ kao i projekta Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni (giz-dtd_EU pro-local), šef projektnog tima UNZE prof.dr Darko Petković u saradnji sa mr.sc. Damirom Hodžićem, profesorom TS Bilmišće, održao je predavanje za maturante Tehničke škole u Zenici sa temom: Bolonjski proces, Internacionalizacija i naša uloga u ovom procesu. Predstavljene su osnovne odrednice Bolonjskog procesa i značaj internacionalizacije univerziteta kao važan element rada visokoškolskih. Bilo je govora i o modelu dualnog (kooperativnog) obrazovanja (važan element na University of Applied Sciencies) i nastojanjima da se takav model ustanovi i u akademskom sektoru u BiH.  U tom smislu predstavljen je i novi studij Dizajn i Tehnoogije u Drvopreradi (DTD) koji  će biti realizovan kao model KOOPERATIVNOG studija. Pokazano je kako se inostrana iskustva mogu iskoristiti u razvoju modernih studijskih programa na našim univerzitetima.

Prof. Petković je predstavio i dvije nove laboratorije na kojima se radi na razvoju na MF: IT dizajn Lab i FabLab-laboratorij koja će služiti za ručno-mašinski razvoj proizvoda od drveta. Maturante je posebno zanimalo šta su i kako se računaju ECTS bodovi, kako se ostvaruje mobilnost, u čemu je razlika između univerziteta i koledža, da li se sa BH univerziteta može nastaviti studij u EU, kako se naši studenti mogu upisati na inostrane univerzitete, šta je Bolonjski proces promjenio u odnosu na sistem studiranja prije Bolonjske deklaracije i dr. Za posebno zainteresovane studente prof.Petković je najavio poziv za neki od seminara u organizaciji MF UNZE te posjete laboratorijama MF UNZE.