21.12.2017.  CIP UNZE: TRENING ZA OSOBLJE UNIVERZITETA U SKADRU

21.12.2017. CIP UNZE: TRENING ZA OSOBLJE UNIVERZITETA U SKADRU

Članovi CIP UNZE prof.dr Darko Petković i prof.dr Malik Čabaravdić održali su trening za osoblje Univerziteta u Skadru (dekani, QA menadžeri, prodekani) na temu internih i eksternih evaluacija studijskih programa. Ovaj seminar i izvanredno učešće osoblja Univerziteta u Skadru upriličeno je naporima QA menadžera ovog univerziteta v.prof.dr Jozefa Bushatija. Na bazi provedenih eksternih evaluacija studijskih programa kroz program Tempus (pilot evaluacije) na UNZE, kao i iskustva u radu na internim i eksternim evaluacijama u zemljama EU, prof.Petković je predstavio ključne elemente evaluacije kao i naglasio značaj KPI za vrednovanje institucije kao i praćenje njenog strateškog razvoja. U večernjim satima sa predstavnicima Univerziteta Skadar razgovaralo se o potencijalnim projektnim aplikacijama na programe koji su trenutno otvoreni kao i onima za koje slijedi vrijeme prijave aplikacija. Tokom boravka u Skadru predstavnici UNZE imali su priliku da o projektima razgovaraju i sa predstavnicima Univerziteta u Bolonji.