22.12.2017.  UČEŠĆE UNZE U PROSLAVI 60 GODINA UNIVERZITETA U SKADRU

22.12.2017. UČEŠĆE UNZE U PROSLAVI 60 GODINA UNIVERZITETA U SKADRU

Delegacija UNZE koju su činili prorektor prof.dr Malik Čabaravdić i prof.dr Darko Petković predstavljala je Univerzitet na svečanoj akademiji Univerziteta u Skadru povodom 60 godina od osnivanja ove visokoškolske organizacije. Univerziteti u Zenici i Skadru imaju potpisan bilaterlani protokol o saradnji i partneri su u nekoliko realizovanih kao i projekata koji su u fazama pripreme kod određenih programa EU. U prepunoj pozorišnoj dvorani grada Skadra održana je akademija kojoj je pored osoblja Univerziteta u Skadru, studenata i gostiju, bio prisutan i predsjednik Albanije gosp. Iljir Meta koji je naglasio značaj kako Univerziteta u Skadru tako i ukupnog visokog obrazovanja u Albaniji za transformaciju i napredak albanskog društva. U govoru rektora Univerziteta Skadar dat je presjek kroz period od šest decenija te uručene prigodne nagrade najzaslužnijim pojedincima za razvoj ove institucije. Delegacija UNZE predala je sliku sa motivima bosanskih krajolika kao dar i znak sjećanja na ovaj svečani dan za UNI Skadar kao i nadu za još širu saradnju dvaju institucija.