23.12.2017.  CIP UNZE: NOVA APLIKACIJA NA WBF PROGRAM

23.12.2017. CIP UNZE: NOVA APLIKACIJA NA WBF PROGRAM

U nastojanju da se osnaže napori različitih katedri na Univerzitetu u Zenici ka transformaciji od predavačke ka preduzetničkoj ulozi tim CIP UNZE je aktivno pomogao da se dođe do nove projektne aplikacije na program WBF. Na bazi projektne ideje doc.dr Alme Žiga i tima studenata koji su radili na razvoju mehaničkih igrački od šper ploča razrađena je projektna aplikacija za razvoj preduzetničke mreže koju bi činili timovi sa Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad – Odsjek grafičkog dizajna, Univerziteta UDG Podgorica – odsjek dizajna i Mašinskog fakulteta i CIP UNZE. Radi se inače o programu koji se može pogledati na linku http://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/wbf-launches-first-call-project-proposals/ (“WesternBalkans Fund (WBF) is pleased to announce the First Call for regional Project Proposals. Following the WBF objectives and scope of work, the call aims to promote cooperation and strengthening the relations between Contracting Parties by sharing common values between citizens, civil society and non-profit organizations in the region, and improving the people-to-people contacts Civil Society and other non-profit organizations are eligible and encouraged to apply.”) U ovom pozivu za aplikacije tim CIP UNZE pomogao je i timu Islamskog Pedagoškog fakulteta da se prijavi na ovaj poziv sa kolegama iz Crne Gore.