21-24.09.2017. CIP UNZE: Učešće na seminaru u Trstu

21-24.09.2017. CIP UNZE: Učešće na seminaru u Trstu

Naučno-tehnološki park Trst u Italiji bio je domaćin seminara pod nazivom: Workshop on Proof of Concept (PoC) in South Eastern Europe. Na seminaru je među više od 100 učesnika iz cijele Evrope bila i delegacija iz Bosne i Hercegovine a u njoj i dva predstavnika Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici (CIP UNZE): direktor Centra prof.dr Darko Petković i sekretar Centra Lamija Subašić, prof. U dvodnevnom radu seminara prezentirani su primjeri najbolje prakse u zemljama regiona Balkana, izazovi i prilike koje su karakteristični za faze tehnološkog transfera i inovacija.

Tokom seminara predstavnici CIP UNZE ostvarili su niz korisnih susreta sa kolegama koji se sličnom problematikom bave u regionu a prije svih sa prof.Andreom Piccaluga-om predsjednikom italijanske mreže HEI za valorizaciju naučno-istraživačkog rada (www.netval.net), dr.sc. Senadom Šelo Šabić, naučnom saradnicom iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose (Odjel za međunarodne gospodarske i političke odnose – www.irmo.hr ) i Dr.sc. Srđanom Verbićem, ex-ministrom nauke u Vladi Srbije a sada ključnom osobom za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije u Sekretarijatu za javne politike Vlade RS. Zahvaljujući ljubaznosti dr sc. Nataše Skoko, za učesnike iz ex-YU upriličena je posjeta Međunarodnom centru za genetski inženjering i biotehnologije u sklopu Naučnog parka Trst. Preliminarno su dogovorena ciljna područja saradnje a u narednom periodu i  ista će se konkretizovati bilateralnim protokolima. Seminar je odlično organizovan od strane Evropske komisije – Združenog istraživačkog centra (JRC).