22/25.01.2017. QA URED: DISEMINACIJA NA TEMPUS PROJEKTU RAZVOJA NACIONALNOG OKVIRA ZA KVALIFIKACIJE U SARAJEVU

22/25.01.2017. QA URED: DISEMINACIJA NA TEMPUS PROJEKTU RAZVOJA NACIONALNOG OKVIRA ZA KVALIFIKACIJE U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu, iako ne i formalni učesnik projekta, bio je domaćin konzorcija na Tempus projektu razvoja nacionalnog okvira za kvalifikacije („Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higer Education – BHQFHE“) koji vodi njemački Univerzitet u Paderbornu. U završnoj fazi projekta (produženju za cca 6 mjeseci po odobrenu EU) planirano je nekoliko većih diseminacijskih događaja među kojima je diseminacijska konferencija u Sarajevu bila slijed aktivnosti nakon konferencije u Bonu iz decembra 2016.godine. U uvodnom dijelu sjednice u Rektoratu UNSA nakon pozdravnih obraćanja prorektora i predstavnika MCP Savjeta ministara BiH

uslijedile su prezentacije Nick Cartwright-a sa Univerziteta iz Northemptona – UK, prof.dr Mile Dzelalije sa Univerziteta u Splitu i dr. Iringa Wasser-a iz Agencije CEENQA. U poslepodnevnim satima 23.01. svoje prezentacije su imali i predstavnici  6 javnih univerziteta iz BIH (UNZE, UNMO, SVEMO, UIS, UNTZ i UNBI). Predstavnici UNZE doc.dr Nebojša Vasić i prof.dr Darko Petković su pored presjeka ključnih aktivnosti na UNZE u projektu predstavili i razvoj studijskog programa Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) baziranog na potrebama tržišta rada te način kako su u razvoju projekta uključeni poslovni sektor, privredne komore, partnerski univerziteti, ministarstva i dr. Drugog dana rada o značaju NQF za BiH govorili su partneri iz vladnih i nevladinih agencija iz BiH (SUS BiH, HEA BiH, HEA RS, i dr.). Dr Bernd Gossling i Ahmet Mehić sa Univerziteta Paderborn su moderirali diskusiju oko izrade Zbornika radova sa ključnim rezultatima i studijama slučaja iz projekta koji će se realizovati u narednim mjesecima kao i uključivanje finalnih rezultata projekta u nacionalni izvještaj BiH u postignućima u razvoju NQF koji treba da se uradi.