15.01.2017. CIP I MF UNZE: POJAČANE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU NOVOG STUDIJSKOG ODSJEKA NA MF

15.01.2017. CIP I MF UNZE: POJAČANE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU NOVOG STUDIJSKOG ODSJEKA NA MF

Sa početkom nove 2017.godine MF i CIP UNZE pojačali su program uključivanja predstavnika poslovnog sektora drvoprerade u BIH, vladinih i nevladinih agencija, ministarstava i privrednih komora sa ciljem dobijanja što kvalitetnijih podataka koji će obezbijediti najkvalitetnije pretpostavke za pravilno strukturisanje i razvoj studija Dizjan i Tehnologije u Drvoprerdai (DTD) na Mašinskom fakultetu UNZE. Posle posjete poslovnom sistemu Đuzel u Žepču dekan MF doc.dr Hadžikadunić i direktor CIP UNZE prof.Petković su posjetili kompanije Prevet Interior i SECOM u Visokom gdje su obišli proizvodne pogone i mendažmentu predstavili planirani koncept studija DTD na MF UNZE. U razgovoru su elaborirani i odgovori kompanija na upitnike i ankete koje trenutno rade predstavnici CIP UNZE i Privredne komore ZDK sa ciljem stvaranja liste prioritenih ishoda učenja potrebnih tržištu rada u sektoru drvoprerade sa ciljem stvaranja što veće finalizacije gotovih proizvoda i stvaranja najveće dodane vrijednosti.

U sklopu rada na novom studiju razgovori su obavljeni i u kompaniji Inside by Ecco u Sarajevu, Economic u Vitezu te Privrednoj komori FBIH i Privrednoj komori ZDK sa kojom se u narednom periodu planira organizacija drugog okruglog stola na temu razvoja studija DTD na MF UNZE. U sadašnjoj fazi rada na ovom važnom projektu privodi se kraju rad na Elaboratu o opravdanosti razvoja studija DTD na MF UNZE, radi se na NPP te daljem uključivanju najreprezentativnijih stakeholder-a u ovaj proces. Kako se studij razvoja u partnerstvu sa Univerzitetom iz Berna u planu je novi susret sa delegacijom ovog univerziteta u februaru nakon posjete predstavnika UNI Bern u septembru 2016 MF UNZE. Tokom posjeta dekan MF doc.dr Hadžikadunić je predstavnicima firmi predstavio potencijale MF UNZE te ponudio različite vidove saradnje.