Mr sc. Aida Šaban javno će braniti doktorsku disertaciju  “INFLAMATORNI I IMUNOLOŠKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI USPJEŠNOG LIJEČENJA KOD PATOLOŠKIH PROMJENA U USNOJ DUPLJI”  dana 2.3.2017. godine

Mr sc. Aida Šaban javno će braniti doktorsku disertaciju “INFLAMATORNI I IMUNOLOŠKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI USPJEŠNOG LIJEČENJA KOD PATOLOŠKIH PROMJENA U USNOJ DUPLJI” dana 2.3.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.01.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Aida Šaban, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“INFLAMATORNI I IMUNOLOŠKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI USPJEŠNOG LIJEČENJA KOD PATOLOŠKIH PROMJENA U USNOJ DUPLJI”

dana 02.03.2017. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI