23.03.2018. CIP I MF UNZE: RIPEUD PROJEKT-POSJETA TŠ DRVOART-BEOGRAD

23.03.2018. CIP I MF UNZE: RIPEUD PROJEKT-POSJETA TŠ DRVOART-BEOGRAD

U okviru projekta RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni,   direktor CIP UNZE i šef projekta prof.dr Darko Petković posjetio je Tehničku školu DRVOART u Beogradu (www.drvoart.edu.rs). U razgovoru sa direktorom dr.sc. Zoricom Đoković i voditeljem praktične nastave đaka gosp. Milanom Nikolićem prof. Petković je upoznat sa ovom  respektabilnom srednjom školom koja može biti uzor za organizaciju sličnih srednjih škola u regionu srednje Bosne koji je jedan od BH lidera sektora prerade drveta. Prof.Petković je predstavio stanje aktivnosti na razvoju studijskog odsjeka Dizajn i tehnologije u drvopreradi (DTD) na MF UNZE te sliku stanja drvoprarađivačkog  sektora regije Srednja Bosna i ZDK. U obilasku jedne od najstarijih zgrada škola u Srbiji prof.Petković je imao priliku da se upozna sa načinom edukovanja đaka u ovoj umjetničko-tehničkoj oblasti, načinom izvođenja praktične nastave i posebno sa učešćima đaka na internacionalnim takmičenjima, sajmovima i dr. Samo mali dio eksponata koji je izložen u depou škole nesumnjivo potvrđuje da i region srednje Bosne mora raditi na razvoju slične škole koja će biti najbolja priprema mladih za budući studij na MF UNZE – Odsjek Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi.