24.03.2018. CIP I MF UNZE: RIPEUD PROJEKT-RAZGOVOR NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

24.03.2018. CIP I MF UNZE: RIPEUD PROJEKT-RAZGOVOR NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

U okviru priprema za posjetu Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru projekta RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni,   direktor CIP UNZE i šef projekta prof.dr Darko Petković imao je sastanak u Beogradu sa red.prof.dr Zdravkom Popovićem, prodekanom fakulteta i redovnim profesorom na Odsjeku za tehnologije, menadžment i projektovanje namještaja i proizvoda od drveta (www.sfb.bg.ac.rs). Predstavljajući jednu od najstarijih članica Univerziteta u Beogradu osnovanu 1920.godine prof.Popović je predstavio rad fakulteta te ključne projektne aktivnosti i nastavnu djelatnost ove respektabilne institucije. Prof.Petković je predstavio trenutno stanje aktivnosti na razvoju studijskog odsjeka Dizajn i tehnologije u drvopreradi (DTD) na MF UNZE te sliku stanja drvoprarađivačkog  sektora regije Srednja Bosna i ZDK. Iskazan je veliki interes za obostranu saradnju te dogovoreno da delegacija MF UNZE i projekta RIPEUD posjeti Šumarski fakultet u Beogradu u aprilu 2018.godine.