Potpisan Memorandum o saradnji između Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i Univerziteta u Zenici

Potpisan Memorandum o saradnji između Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije i Univerziteta u Zenici

U četvrtak, 29. marta 2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zenici potpisan je Memorandum o saradnji između Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije i Univerziteta u Zenici.  Memorandum su potpisali gđa Meliha Omerspahić, u ime Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije  i prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor u ime Univerziteta u Zenici.

Svečanom  potpisivanju Memoranduma prisustvovali su gosp. Željko Bodul i gosp. Maid Pračić, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko dobojskog kantona, doc.dr.sc. Ajdin Huseinspahić,  vođa Tima za borbu protiv korupcije na nivou Univerziteta, prof.dr.sc. Esad Delibašić,  predstavnik Univerziteta u Zenici u Timu Vlade ZDK,  prof.dr.sc. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof.dr.sc. Hasan Mahmutović, prorektor za finansije i razvoj i prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, kao i predstavnici medija.

Nakon potpisivanja Memoranduma slijedi provođenje aktivnosti definisanih Akcionim planom za borbu protiv korupcije, uključivanje akademske zajednice i studenata u konkretne aktivnosti, između ostalog organizovanje edukativnih seminara, radionica, okruglih stolova i realizacija projekata  u saradnji sa nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom.

 

Derviša Zahirović, MA

Stručni saradnik za informisanje