23.12.2015. PTF  UNZE: POSJETA KLAS SARAJEVO

23.12.2015. PTF UNZE: POSJETA KLAS SARAJEVO

Posle nastavnih sadržaja realizovanih u kompanijama BME i Artisan u Tešnju, ZIM, ALBA i Arcelor Mittal u Zenici, a u sklopu nastavnih sadržaja Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije i razvijene saradnje sa poslovnim sistemima u BIH koji ima Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE, studenti treće godine posjetili su kompaniju KLAS u Sarajevu koja dio veće grupacije Asgroup iz Tešnja.

Studenti su imali priliku tokom posjete da vide gotovo sve sisteme koji se koriste u unutrašnjem transportu u ovoj kompaniji, da obiđu odjele pripreme proizvodnje, skladišta i finalizacije proizvoda, kao i logistički centar. Posebno je bilo govora o primjeni CIM koncepta u prehrambenoj industriji kao i značaju logistike koji ima za ovu firmu.

U poslepodnevnim satima studenti su posjetili Sajam knjiga u centru Skenderija.