23.11.2015. CIP UNZE: SVEČANI ZAVRŠETAK EU PROJEKTA „INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO PODRŽAVA INOVACIJE I BIZNIS U KONKURENTSKOM SVIJETU“

23.11.2015. CIP UNZE: SVEČANI ZAVRŠETAK EU PROJEKTA „INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO PODRŽAVA INOVACIJE I BIZNIS U KONKURENTSKOM SVIJETU“

Hotel Holywood u Sarajevu je bio domaćin svečanog završetka EU projekta pod nazivom “Izgradnja kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo putem uspostave informaciono-edukacionih centara Instituta”. Pozdravljajući učesnike konferencije direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo BIH gosp. Lidija Vignjević se uz zahvalu EU i EC delegaciji u BIH za dodjelu projekta posebno osvrnula na brojne uspješne rezultate projekta. U svojoj prezentaciji internacionalni ekspert gosp. Arife Yilmaz je posebno zahvalila i CIP UNZE za organizaciju vrlo uspješnog okruglog stola o intelektualnom vlasništvu i aktivnoj participaciji tokom projekta. Za 2016.godinu planirano je da CIP UNZE u saradnji sa MF UNZE u Zenici organizuje predstavljanje Instituta za intelektualno vlasništvo BIH i najznačajnijih rezultata ovog projekta.