CIP UNZE: Podjela opreme u sklopu TEMPUS projekta „iDEAlab“

CIP UNZE: Podjela opreme u sklopu TEMPUS projekta „iDEAlab“

Jučer, 21. decembra 2015., u sklopu projekta iDEAlab („Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration, 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TeMPUS-JPHES“) u Rektoratu Univerziteta u Zenici izvršena je podjela opreme nabavljene u okviru ovog projekta.

U skladu s UNZE-ovim planom da formira četiri satelitska iDEAlaboratorija (na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom i Zdravstvenom fakultetu te u Studentskom centru), oprema vrijedna 44.000,00 KM predata je predstavnicima ovih organizacionih jedinica kao šefovima budućih iDEAlabova. Nakon ove raspodjele, svaki iDEAlab sada ima četiri nova računara, jedan LCD od 48”, jedan RIP RAP 3D printer i 7 kg punjenja (komplet od pet boja i bezbojno punjenje) za 3D printer.

Također je upriličen i radni sastanak sa šefom iDEAlab projekta za UNZE, prof. dr. sc. Darkom Petkovićem, koji je, govoreći o značaju ovog projekta za UNZE i predostojećim aktivnostima, naglasio da ovi prostori i moderna oprema dostupna u njima treba da funkcioniraju kao centri razvoja studentskog preduzetništva, tj. kao ugodni (tzv. kolaborativni) prostori treba da omoguće razvoj studentskih poslovnih ideja, izradu i testiranje prototipova, te u konačnici, povezivanje s poslovnim sektorom na lokalnom i regionalnom nivou.