28.01.2019.  CIP I MF UNZE: PREZENTACIJA STUDIJA DTD U BANJOJ LUCI (GIZ-DTD_EU PRO-LOCAL)

28.01.2019. CIP I MF UNZE: PREZENTACIJA STUDIJA DTD U BANJOJ LUCI (GIZ-DTD_EU PRO-LOCAL)

Nastavljajući predstavljanje rezultata projekta Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni ((giz-dtd_EU pro-local),  članovi projektnog tima CIP i MF UNZE prof.dr Darko Petković, asistent Emir Đulić i mag.MDT Almir Akvić posjetili su Banja Luku. U prvom poslovnom sistemu CENTRUM sa komercijalistom Nikolom Kolesnikom su razgovarali o trendovima u proizvodnji i prodaji drvenih sortimenata koje proizvodi BH drvoprerađivački sektor te sortimentima koji dominantno dolaze iz uvoza. Nakon te posjete slijedila je posjeta kompaniji Nova drvna industrija d.o.o. Vrbas (http://www.nova-di-vrbas.ba ). Na mjestu današnje fabrike izgrađena je najprije parna pilana koja je bila pretača osnivanja drvne industrije “Vrbas” koja od 1949. godine poslovala pod ovim imenom. Pored pilanske prerade razvijena je proizvodnja i finalnih proizvoda. Osamdesetih godina prošlog vijeka DI “VRBAS” na prostoru bivše SFRJ postaje lider u proizvodnji trpezarijskih setova, pločastog namještaja, stolica za američko tržište i u opremanju objekata kako u zemlji tako i u Evropi Na licitaciji 2008.god. imovinu “Vrbasa” je kupila “Niskogradnja” Laktaši i od tada počinje novo razdoblje u razvoju “Vrbasa”. Uz velika ulaganja u objekte i opremu “NOVA DI VRBAS” d.o.o. se vraća na tržište sa prepoznatljivim dizajnom i kvalitetom svojih proizvoda u zaokruženom tehnološkom procesu od proreza trupaca do finalnih proizvoda. Proizvodnja je organizovana u pet proizvodnih cjelina: Primarna prerada; Fabrika masivnog namještaja; Fabrika furniranog namještaja; Fabrika tapaciranog namještaja i Opremanje objekata. Domaćin projektnom timu UNZE bio je Davor Ponjević, šef održavanja fabrike sa saradnicima koji su upriličili obilazak svih pogona. Na kraju dnevne posjete Banjoj Luci u Rektoratu UNBL upriličen je sastanak sa predstavnicima menadžmenta ove visokoškolske ustanove na saradnji studija DTD i sličnog studija koji postoji na UNBL. U svim poslovnim sistemima koje je posjetio projektni tim UNZE predstavljeni su ključni rezultati projekta giz-dtd_EU pro-local. Posebno se razgovaralo o potencijalnom modelu  DUALNOG KOOPERATIVNOG obrazovanja koji u BiH još nije sistemski razvijen a koji MF UNZE već godinama promoviše.