28.08.2018.  MF UNZE: SASTANAK ZA ORGANIZACIJU SEMINARA OBUKE PROJEKTA RIPEUD

28.08.2018. MF UNZE: SASTANAK ZA ORGANIZACIJU SEMINARA OBUKE PROJEKTA RIPEUD

U nastavku priprema za seminare obuke u sklopu projekta RIPEUD- Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, predstavnici MF UNZE prof. dr Darko Petković i Emir Đulić održali su sastanak na MF sa v.prof.dr Nebojšom Vasićem, Lamijom Subašić, prof. i sa Amirom Kubatom iz Agencije ZEDA. Prof. Petković je naglasio značaj aktivnosti iz ove oblasti koje su prijavljene u okviru WP – Obuke te iskazao očekivanja da su predavači sa kojima je razgovarano u toku pripreme projekta u završnim fazama kreiranja tema za seminare kako bi se od druge polovine mjeseca septembra 2018. godine krenulo sa realizacijom seminara. Naglašeno je da ove teme nisu tipične za tehnički kadar koji će biti dominantan među učesnicima seminara i obuka. U tom cilju sugerisano je predavačima da njihove teme budu maksimalno praktične i od koristi tehničkom personalu u drvoprerađivačkim firmama regiona (poslovna korespodencija na engleskom, nastupi na sajmovima i uređenje štanda, materijala i sl., izrada tehničkog rječnika iz drvoprerade i dr.). Usaglašeno je da se na svakom seminaru ide sa više različitih tema kako bi se obezbijedio što veći interes kompanija i uključenje različitih profila slušalaca. Dogovoreno je da se u periodu od 7-10 dana definišu potencijalne teme za seminare i obuke.

mf-dtd