30.08.2018.  CIP-MF UNZE: POSJETA KOMPANIJAMA ARTISAN I PROCES U TEŠNJU

30.08.2018. CIP-MF UNZE: POSJETA KOMPANIJAMA ARTISAN I PROCES U TEŠNJU

U cilju promocije studija Dizajn i Tehnologije u Drvoprereradi – DTD a u sklopu projekta RIPEUD – Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, predstavnik MF UNZE prof. dr Darko Petković boravio je u radnoj posjeti eminentnim kompanijama iz sektora drvoprerade u Tešnju – Artisan i Pobjeda. Prof. Petković je predstavio menadžmentima ovih kompanija koncept studija DTD, sa posebnim naglaskom da je studij zamišljen kao spoj teorije i prakse koji će dati najbolje tražene kompetencije i znanja za vođenje procesa u drvoprerađivačkim fabrikama te veći stepen finalizacije gotovih proizvoda i bolji izlazni kvalitet. Izvršni direktor kompanije Artisan (Arteco) ing. Elvedin Mandžukić je posebno izrazio interes za predmete koji povezuju tehnologije i dizajn te naglasio stalni interes kompanije Artisan za obezbjeđenjem kvalitetnih ljudskih resursa na kojima kompanija radi. U kompaniji Process posebno je bilo govora o ustrojavanju proizvodnje nakon požara u kompaniji u drugom kvartalu 2018.godine i prestrukturiranjima kompanije koja su nakon toga slijedila. Ing. Mandžukić je otvorio neka od pitanja saradnje UNZE i kompanije Artisan te je bilo govora i o nabavci novog mobilnog savremenog skenera koji će značajno poboljšati mogućnosti IDEA-lab centra na MF UNZE. U tom smislu MF UNZE planira uskoro seriju seminara na različite teme od interesa za drvoprerađivačke fabrike.

mf-dtd