28.08.2019. CIP I MF UNZE: NASTAVAK SARADNJE U OPREMANJU IT DIZAJN LAB I FAB-LAB SA PREVENT INTERIOR VISOKO

28.08.2019. CIP I MF UNZE: NASTAVAK SARADNJE U OPREMANJU IT DIZAJN LAB I FAB-LAB SA PREVENT INTERIOR VISOKO

Direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković i saradnik Emir Đulić posjetili su Prevent Interior Visoko sa ciljem sagledavanja mogućnosti izrade još nekih dijelova enterijera kojim će se kompletirati prostori IT Dizajn Lab i Fab-lab na Mašinskom fakultetu a do početka nove akademske godine. U razgovoru sa upravnikom pogona u Goruši ing. Elvedinom Tukulićem definisana su idejna rješenja preostalih elemenata za kompletiranje prostora nakon što je u ljetnim mjesecima tokom godišnjih odmora studenata i nastavnog osoblja izvršena doprema i montaža računarskih stolova i pregradnih panela. To je dio odobrene donacije Prevent Grupe Mašinskom fakultetu UNZE za početak studija na dva nova studijska odsjeka.