30.07.2019.  CIP  I MF UNZE: PROŠIRENJE SARADNJE SA TURSKIM PARTNERIMA

30.07.2019. CIP I MF UNZE: PROŠIRENJE SARADNJE SA TURSKIM PARTNERIMA

Dana 30.07.2019. u Uredu za međunarodnu saradnju Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) održan je sastanak direktora CIP UNZE prof.dr Darka Petkovića i šefa Ureda za međunarodnu saradnju gosp. Zuhel Guvener. Prof.Petković je predstavio CIP i MF UNZE te strateške prioritete u projektima i razvoju MF i regije ZDK te pozvao IUS na širu saradnju a posebno na proširenje saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu sa kojim IUS ima dvojne diplome u određenim oblastima tehnike. TU Istanbul (TUI) je najstariji turski univerzitet osnovan 1773 godine kada je počela sa radom škola pomorstva. Ubrzo, već 1795 odnovan je studij građevinarstva, koji je 1883 prerastao u Koledž inženjerstva. Danas, TUI ima više od 30 diplomskih studija u inženjerskim naukama, počev od konstrukcijskog menadžmenta, preko elektrotehnike, mašinstva, ekologije, prehrambenih tehnologija, arhitekture, pomorstva, inženjerstva materijala do dizajna. Današnji nastavni proces se realizuje u 5 kampusa u Istanbulu uz niz inovacijskih centara kao što su ITU ARI Teknokent, ITU-KOSGEB (Inkubacioni centar), ITUNOVA TTU (Tehnološki transfer Centar), INNOGATE (Start.up centar) i dr. Sa gospođom Zuhel dogovorena je i saradnja sa IUS drugim partnerima u Turskoj posebno u domeni drvoprerađivačkih i metaloprerađivačkih tehnologija a pri prvoj posjeti predstavnika TUI biće organizovana i njihova posjeta UNZE. Tada će se defnisati i elementi potencijalne mobilnosti u programima Erasmus+ i Mevlana između IUS, UNZE i TUI.