3.11.2017.  CIP UNZE: PREDAVANJE PROF.JONES SA UNIVERZITETA STANFORD

3.11.2017. CIP UNZE: PREDAVANJE PROF.JONES SA UNIVERZITETA STANFORD

U organizaciji Centra za inovativnost i preduzetništo (CIP) i TPO Fondacije iz Sarajeva održana je u petak, 3. novembra 2017., trosatna radionica u čitaonici Metalurškog instituta, koju je pripremila i vodila prof. dr. Melissa Jones Briggs s Univerziteta Stanford (www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/melissa-jones-briggs), gdje predaje Organizaciono ponašanje.  Kako se radi o interesantnoj temi, a na veliko zadovoljstvo organizatora, radionica je pobudila izuzetan interes studenata/tica i akademskog osoblja UNZE te joj je prisustvovalo oko 80-ak zainteresovanih. Prof. dr. Jones je naglasila da su pitanja iz ovih oblasti, s kojima se ljudi suočavaju u poslovnom i privatnom životu, manje-više ista svugdje, bez obzira radi li se o SAD-u ili BiH. Kod nas teme iz oblasti gendera i leadershipa tek dobijaju pažnju koju zaslužuju, stoga je radionica predstavljala jedinstvenu priliku studenti(ca)ma da čuju nove informacije i upoznaju se s alatima koji im mogu poslužiti i u životu i u radu, bez obzira na studij i uže područje interesovanja.

Organizatori se nadaju da je ovo samo početak saradnje, a među prvim idejama za dalji angažman je, između ostalog, prijenos američke prakse u pogledu organizovanja redovnih treninga o tzv. nesvjesnim pristrasnostima („unconscious biases”), koji su obavezni za sve uposlenike vodećih američkih institucija, uključujući i akademske (npr. poznate univerzitete: Harvard, Stanford, MIT, itd.), a koji su kod nas nepoznanica.