30.10.2018.  MF I CIP UNZE: PROMOCIJA STUDIJA I PROJEKTA DTD

30.10.2018. MF I CIP UNZE: PROMOCIJA STUDIJA I PROJEKTA DTD

U sklopu proslave 18 godina od početka rada Univerziteta u Zenici održan je poslovni dan-okrugli sto na temu OBRAZOVANJE KADROVA ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA (25.10.2018.) na kome su privrednicima predstavljeni novi odsjeci koje će Univerzitet u Zenici ponuditi u narednoj akademskoj godini. Posebno mjesto zauzela je promocija studija DTD (Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi) koji će akademske 2018/19. započeti na MF UNZE sa izlaznom diplomom inženjer drvoprerade i po posebnom nastavnom planu i programu. U utorak 30.10.2018. prof. Petković je posjetio novootvorenu fabriku Orman u Kaćunima kod Busovače koja će proizvoditi OBS ploče i briket-pelet gdje je upravi firme predstavio novi studij u Zenici te projekt i seminare obuka kroz projekt EU ProLocal programa – GIZ RIPEUD.  U srijedu 31.10.2018. održan je radni sastanak sa predstavnicima BH Biesse Service o stanju realizacije pripreme Javno-privatnog partnerstva za gradnju trening centra u Zenici kao i potencijalnu organizaciju posjete studenata MF i PTF UNZE fabrici BIESSE u Italiji.