29.10.2018.  MF  UNZE: SASTANAK PROJEKTNOG KONZORCIJA NA MF

29.10.2018. MF UNZE: SASTANAK PROJEKTNOG KONZORCIJA NA MF

Dekan Mašinskog fakulteta v.prof.dr Fuad Hadžikadunić povodom završetka najvećeg dijela projektnih aktivnosti projekta Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni, upriličio je sastanak članova projektnog tima sa MF UNZE, predstavnika ZEDA razvojne agencije i LIND laboratorija. Šef projekta prof.Petković je predstavio realizovane aktivnosti koje su više nego uspješno implementirane posebno kada se zna koliko je projekt kasnio i kako su teške administrativne procedure i sporost administracije EU kada je u pitanju brzina reakcija na upite i odobrenja sa MF. On je naglasio i ono što projektom nije bilo predviđeno a urađeno je u dosadašnjim  fazama projekta (značajno veća internacionalizacija, jači rad na Triple Helix modelu, obezbjeđenje novih ulagača u mašine i opremu i dr.). Sugerisao je da se predstavnici EU zamole za produženje projekta za 3-6 mjeseci kako bi se ispoštovale administrativne procedure oko nabavke opreme i drugih javnih nabavki koje nisu u domeni ubrzanih procesa kako ih često propagiraju zvaničnici EU. Predstavnici finansijskog monitoringa projekta naglasili su značaj poštivanja procedura koje nisu ni malo jednostavne a koje značajno opterećuju svaki projekt EU. Rezimirano je da je od planiranih studija na projektu najveći broj završen a preostale su u fazi izrade, da se seminari održavaju planiranom dinamikom a da neki nisu još održani jer oprema planirana projektom još nije isporučena, da su sve administrativne i zakonske procedure za osnivanje novog odsjeka što je bio glavni cilj projekta završene, da se promocija novog studija u školama i firmama odvija kontinuirano, da je projekt rezultirao potpuno novom pozicijom kod poslodavaca kada je u pitanju školovanje inženjera u oblasti dizajna i tehnologija u drvopreradi. Dekan Hadžikadunić je posebno naglasio značaj ispunjenja svih projektnih ciljeva a predstavnici ZEDA-LIND  gosp. Pašalić i Kubat su iskazali svoje zadovoljstvo do sada urađenim na projektu i saradnjom sa predstavnicima Mašinskog fakulteta. Bilo je govora i o zajedničkoj posjeti Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Sajmu namještaja koji će tada biti u Beogradu kao i organizaciji posjete Univerzitetu u Rosenheimu do kraja 2018.godine.