DAN OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U ZENICI

DAN OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U ZENICI

U ponedjeljak 23.04.2018. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 sati u kampusu Univerziteta u Zenici bit će održan Dan otvorenih vrata.
Ovom prilikom budućim studentima bit će prezentirani nastavni programi i rad fakulteta Univerziteta, rad Instituta “Kemal Kapetanović”, te uslovi smještaja u Studentski centar. Također, svoj rad će predstaviti i Unija studenata.
Dragi maturanti, pozivamo vas da u ponedjeljak dođete, informišete se i pogledate uslove studiranja na Univerzitetu, ali i postignuća vaših kolega, sadašnjih studenata Univerziteta.

Dobrodošli!

PROGRAM  I  SATNICA
„DANA  OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U ZENICI”
Datum:  23.04.2018.godine (ponedeljak)

 

10:00-11 :00 Dolazak učenika srednjih škola na parking  Metalurško – tehnološkog fakulteta 

 

10:30-10:45 Dolazak zvanica i smještanje u VIP sala 10 Metalurško – tehnološkog fakulteta

 

10:55 11:00 Dolazak rektora,  premijera, ministara, prorektora i dekana rektora,  

Ulazak na binu

 11:00 -11:10 Početak programa

Himna BiH,

Obraćanje voditelja programa skupu

11:10-11:15 Obraćanje Rektora
11:15-11:20 Obraćanje Ministra obrazovanja,nauke, kulture i sporta ZDK
11:20-11.25 Obraćanje Predsjedavajućeg Skupštine ZDK
11:25-11,30 Obraćanje Premijera ZDK
11:30-11:45  Predstavljanje i obraćanje uspješnih studenata UNZE
11:45- 12,15  KONCERT POPULARNE MUZIKE OMLADINSKOG HORA ZENICA
12,15 -14,00  OBILAZAK FAKULTETA PO RADNIM TAČKAMA
 RT 1,2,3,4  (Hol Metalurško-tehnološkog fakulteta)

1.Metalurško-tehnološki fakultet

2.Medicinski fakultet

3.Filozofski fakultet

4.Studentski dom

 RT 5,6,7,8 ( Hol Pravnog i Ekonomskog fakulteta)

5.Pravni fakultet

6.Islamski pedagoški fakultet

7.Ekonomski fakultet

8.Unija studenata

  RT 9, 10,11  ( Hol Mašinskog fakulteta)

9.Mašinski fakultet

10.Politehnički fakultet

11.Institut