09.-13.04.2018. Ured za međunarodnu saradnju – Posjeta Univerzitetu u Jaenu (Španija)

09.-13.04.2018. Ured za međunarodnu saradnju – Posjeta Univerzitetu u Jaenu (Španija)

U okviru Erasmus+ programa predstavnici UNZE, prof. Malik Čabaravdić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta i koordinator Ureda za međunarodnu saradnju, Amra Muslić su posjetili Univerzitet u Jaenu (Španija). Univerzitet u Jaenu, je jedan od pet španskih Univerziteta sa kojima UNZE trenutno ima potpisan sporazum o mobilnosti i na kojem se trenutno nalazi 6 studenata sa Mašinskog, Pravnog i Ekonomskog fakulteta u okviru Erasmus+ programa ECTS mobilnosti u trajanju od jednog semestra.

Ovom prilikom predstavnike UNZE je primio prorektor za internacionalizaciju Univerziteta u Jaenu, prof. Sebastian Bruque-Cámara, a obavljeni su razgovori i sa predstavnicima Ureda za međunarodnu saradnju. Osim toga, posjećene su i laboratorije Tehničkih fakulteta u dva kampusa: Jaenu i Linaresu. U okviru posjete su dogovoreni pravci dalje saradnje: prije svega otvaranje novih mjesta u okviru Erasmus+ razmjene za naše studente već od narednog semestra, kao i podnošenje aplikacije za razmjenu studenata i nastavnog osoblja u narednim akademskim godinama. Otvorena je i mogućnost dolaska nastavnika i studenta iz Španije na UNZE, a razgovarano je i o budućoj saradnji u naučno-istraživačkim i projektima jačanja kapaciteta.

Vrlo bitan segment posjete je bio i razgovor sa studentima UNZE, koji se trenutno nalaze u Jaenu. Svi su izrazili svoje zadovoljstvo odlukom da učestvuju u programu ECTS mobilnosti i uslovima koji su im obezbijeđeni za njihov jednostemestralni boravak i studij na gostujućem univerzitetu, a svoja iskustva će prezentovati svim zainteresovanim studentima UNZE po povratku u Zenicu.