Davor Martinović, MA,  javno će braniti doktorsku disertaciju “Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini” dana 5.1.2018. godine

Davor Martinović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini” dana 5.1.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.11.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

 

Davor Martinović, MA,  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini”

 

dana 05.01.2018. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI