Mr sc. Naida Osmanbegović javno će braniti doktorsku disertaciju “Kulturalno-poetički modeli u suvremenoj poeziji Bosne i Hercegovine”  dana 29.01.2018. godine

Mr sc. Naida Osmanbegović javno će braniti doktorsku disertaciju “Kulturalno-poetički modeli u suvremenoj poeziji Bosne i Hercegovine” dana 29.01.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 27.12.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

Mr.sc. Naida Osmanbegović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Kulturalno-poetički modeli u suvremenoj poeziji Bosne i Hercegovine”

 

dana 29.01.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI