Mr sc. Muvedet Šišić javno će braniti doktorsku disertaciju “Istraživanje mogućnosti kompostiranja mulja s komunalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda” dana 7.3.2018. godine

Mr sc. Muvedet Šišić javno će braniti doktorsku disertaciju “Istraživanje mogućnosti kompostiranja mulja s komunalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda” dana 7.3.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 31.01.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Muvedet Šišić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Istraživanje mogućnosti kompostiranja mulja s komunalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda”

dana 07.03.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

                                                                                                                                REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI