Mr sc. Behar Alić javno će braniti doktorsku disertaciju “Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u procesu TIG zavarivanja” dana 9.3.2018. godine

Mr sc. Behar Alić javno će braniti doktorsku disertaciju “Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u procesu TIG zavarivanja” dana 9.3.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 31.01.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Behar Alić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u procesu TIG zavarivanja”

dana 09.03.2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

                                                                                                                              REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI