Mr sc. Almir Sivro javno će braniti doktorsku disertaciju “Efekti primjene modularnih nastavnih planova i programa na socijalnu koheziju u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke” dana 5.4.2018. godine

Mr sc. Almir Sivro javno će braniti doktorsku disertaciju “Efekti primjene modularnih nastavnih planova i programa na socijalnu koheziju u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke” dana 5.4.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.02.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Almir Sivro, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Efekti primjene modularnih nastavnih planova i programa na socijalnu koheziju u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke”

 

dana 05.04.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI