Benjamina Londrc, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “PRETIUM (CIJENA) U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU” dana 6.4.2018. godine

Benjamina Londrc, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “PRETIUM (CIJENA) U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU” dana 6.4.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.02.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Benjamina Londrc, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“PRETIUM (CIJENA) U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU”

 

dana 06.04.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI