Smajo Šabić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Pravni položaj parničnih stranaka u pogledu disponiranja tužbenim zahtjevom”  dana 29.6.2018. godine

Smajo Šabić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Pravni položaj parničnih stranaka u pogledu disponiranja tužbenim zahtjevom” dana 29.6.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 03.05.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Smajo Šabić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Pravni položaj parničnih stranaka u pogledu disponiranja tužbenim zahtjevom”

 

dana 29.06.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

                                                                                                                                REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI