Jasmina Đokić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Mjerodavno pravo za naknadu štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti” dana 8.6.2018. godine

Jasmina Đokić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Mjerodavno pravo za naknadu štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti” dana 8.6.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 03.05.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Jasmina Đokić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Mjerodavno pravo za naknadu štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti”

 

dana 08.06.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

                                                                                                                                REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI