Mr sc. Ismeta Elezović, javno će braniti doktorsku disertaciju “Holistički marketing koncept kao imperativ konkurentnosti trgovinskih kompanija kroz kvalitet usluge” dana 2.7.2018. godine

Mr sc. Ismeta Elezović, javno će braniti doktorsku disertaciju “Holistički marketing koncept kao imperativ konkurentnosti trgovinskih kompanija kroz kvalitet usluge” dana 2.7.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.05.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Ismeta Elezović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“HOLISTIČKI MARKETING KONCEPT KAO IMPERATIV KONKURENTNOSTI TRGOVINSKIH KOMPANIJA KROZ KVALITET USLUGE”

 

dana 02.07.2018. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI