Mr sc. Ćamil Salahović javno će braniti doktorsku disertaciju “ODBRANA OPTUŽENIKA U KAZNENOM POSTUPKU” dana 10.10.2018. godine

Mr sc. Ćamil Salahović javno će braniti doktorsku disertaciju “ODBRANA OPTUŽENIKA U KAZNENOM POSTUPKU” dana 10.10.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 27.06.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Ćamil Salahović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“ODBRANA OPTUŽENIKA U KAZNENOM POSTUPKU”

dana 10.10.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

                                                                                                                                REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI