Mr sc. Muamer Terzić javno će braniti doktorsku disertaciju “PROBABILISTIČKI PRISTUP ODREĐIVANJU POUZDANOSTI DEBELOSTJENIH POSUDA POD PRITISKOM” dana 3.11.2018. godine

Mr sc. Muamer Terzić javno će braniti doktorsku disertaciju “PROBABILISTIČKI PRISTUP ODREĐIVANJU POUZDANOSTI DEBELOSTJENIH POSUDA POD PRITISKOM” dana 3.11.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  27.09.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Muamer Terzić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“PROBABILISTIČKI PRISTUP ODREĐIVANJU POUZDANOSTI DEBELOSTJENIH POSUDA POD PRITISKOM”

dana 03.11.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

                                                                                                                        REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI