Mr sc. Vehid Birdahić javno će braniti doktorsku disertaciju “RAZVOJ MODELA ZA VREDNOVANJE EFEKATA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA UVOĐENJEM STANDARDA ISO 14001 U ORGANIZACIJAMA METALSKOG SEKTORA” dana 9.11.2018. godine

Mr sc. Vehid Birdahić javno će braniti doktorsku disertaciju “RAZVOJ MODELA ZA VREDNOVANJE EFEKATA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA UVOĐENJEM STANDARDA ISO 14001 U ORGANIZACIJAMA METALSKOG SEKTORA” dana 9.11.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  27.09.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Vehid Birdahić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“RAZVOJ MODELA ZA VREDNOVANJE EFEKATA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA UVOĐENJEM STANDARDA ISO 14001 U ORGANIZACIJAMA METALSKOG SEKTORA”

dana  09.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI