Mr sc. Mustafa Hadžalić javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „RAZVOJ ALGORITMA  ZA ODREĐIVANJE INTEGRITETA I VIJEKA TRAJANJA STRUKTURNIH ELEMENATA IZVOZNIH POSTROJENJA“ dana 2.11.2018. godine

Mr sc. Mustafa Hadžalić javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „RAZVOJ ALGORITMA ZA ODREĐIVANJE INTEGRITETA I VIJEKA TRAJANJA STRUKTURNIH ELEMENATA IZVOZNIH POSTROJENJA“ dana 2.11.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  27.09.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Mustafa Hadžalić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„RAZVOJ ALGORITMA  ZA ODREĐIVANJE INTEGRITETA I VIJEKA TRAJANJA STRUKTURNIH ELEMENATA IZVOZNIH POSTROJENJA“

dana 02.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI