Mr sc. Sanin Hasanić javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROCESU OSVAJANJA NOVOG PROIZVODA U PROIZVODNJI MASIVNOG NAMJEŠTAJA“ dana 10.11.2018. godine

Mr sc. Sanin Hasanić javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROCESU OSVAJANJA NOVOG PROIZVODA U PROIZVODNJI MASIVNOG NAMJEŠTAJA“ dana 10.11.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  27.09.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Sanin Hasanić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROCESU OSVAJANJA NOVOG PROIZVODA U PROIZVODNJI MASIVNOG NAMJEŠTAJA“

dana 10.11.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

                                                                                          REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI