Mr sc. Alen Delić javno će braniti doktorsku disertaciju „ISTRAŽIVANJE ODNOSA IZMEĐU MOKROSTRUKTURE I SVOJSTAVA VATROOTPORNOG AUSTENITNOG ČELIKA HK30 MODIFICIRANOG NIOBIJEM U CILJU POBOLJŠANJA SVOJSTAVA NA VISOKIM TEMPERATURAMA“ dana 9.11.2018. godine

Mr sc. Alen Delić javno će braniti doktorsku disertaciju „ISTRAŽIVANJE ODNOSA IZMEĐU MOKROSTRUKTURE I SVOJSTAVA VATROOTPORNOG AUSTENITNOG ČELIKA HK30 MODIFICIRANOG NIOBIJEM U CILJU POBOLJŠANJA SVOJSTAVA NA VISOKIM TEMPERATURAMA“ dana 9.11.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  27.09.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Alen Delić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE ODNOSA IZMEĐU MOKROSTRUKTURE I SVOJSTAVA VATROOTPORNOG AUSTENITNOG ČELIKA HK30 MODIFICIRANOG NIOBIJEM U CILJU POBOLJŠANJA SVOJSTAVA NA VISOKIM TEMPERATURAMA“

dana 09.11.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI