Mr sc. Bajro Torlak javno će braniti doktorsku disertaciju “UTJECAJ KOMORBIDITETA ALKOHOLIZMA NA TOK SHIZOFRENIJE, OPĆU PSIHOPATOLOGIJU I KVALITETU ŽIVOTA PACIJENATA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” dana 10.12.2018. godine

Mr sc. Bajro Torlak javno će braniti doktorsku disertaciju “UTJECAJ KOMORBIDITETA ALKOHOLIZMA NA TOK SHIZOFRENIJE, OPĆU PSIHOPATOLOGIJU I KVALITETU ŽIVOTA PACIJENATA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” dana 10.12.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  08.11.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

Mr.sc. Bajro Torlak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“UTJECAJ KOMORBIDITETA ALKOHOLIZMA NA TOK SHIZOFRENIJE, OPĆU PSIHOPATOLOGIJU I KVALITETU ŽIVOTA PACIJENATA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA”

 

dana  10.12.2018. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI