Mr sc. Vildana Torlak, javno će braniti doktorsku disertaciju „EFIKASNOST I SIGURNOST LIJEČENJA PLUĆNOG TROMBOEMBOLIZMA SA RIVAROXABANOM U KOMPARACIJI LIJEČENJA SA ANTAGONISTIMA K-VITAMINA“ dana 13.12.2018. godine

Mr sc. Vildana Torlak, javno će braniti doktorsku disertaciju „EFIKASNOST I SIGURNOST LIJEČENJA PLUĆNOG TROMBOEMBOLIZMA SA RIVAROXABANOM U KOMPARACIJI LIJEČENJA SA ANTAGONISTIMA K-VITAMINA“ dana 13.12.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  08.11.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

Mr.sc. Vildana Torlak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„EFIKASNOST I SIGURNOST LIJEČENJA PLUĆNOG TROMBOEMBOLIZMA SA RIVAROXABANOM U KOMPARACIJI LIJEČENJA SA ANTAGONISTIMA K-VITAMINA“

 

dana  13.12.2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI