Mr sc. Ekrem Bektašević, javno će braniti doktorsku disertaciju “PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA EKSPLOATACIJE TEHNIČKOG KAMENA NA KVALITET ZRAKA” dana 14.12.2018. godine

Mr sc. Ekrem Bektašević, javno će braniti doktorsku disertaciju “PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA EKSPLOATACIJE TEHNIČKOG KAMENA NA KVALITET ZRAKA” dana 14.12.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  08.11.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

Mr.sc. Ekrem Bektašević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA EKSPLOATACIJE TEHNIČKOG KAMENA NA KVALITET ZRAKA”

 

dana  14.12.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI