Mr sc. Dženan Kos, javno će braniti doktorsku disertaciju „KNJIŽEVNO I PUBLICISTIČKO DJELO NEDŽADA IBRIŠIMOVIĆA U POETIČKOM KONTEKSTU SAVREMENE BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI“ dana 18.12.2018. godine

Mr sc. Dženan Kos, javno će braniti doktorsku disertaciju „KNJIŽEVNO I PUBLICISTIČKO DJELO NEDŽADA IBRIŠIMOVIĆA U POETIČKOM KONTEKSTU SAVREMENE BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI“ dana 18.12.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  08.11.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

Mr.sc. Dženan Kos, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„KNJIŽEVNO I PUBLICISTIČKO DJELO NEDŽADA IBRIŠIMOVIĆA U POETIČKOM KONTEKSTU SAVREMENE BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI“

 

dana  18.12.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI