Mr sc. Sedad Mušinović, javno će braniti doktorsku disertaciju “OPTIMIZACIJA SASTAVA ULOŠKA U INDUKCIONOJ PEĆI POMOĆU METODA MATEMATIČKOG MODELIRANJA I EFIKASNE POTROŠNJE ENERGIJE U PROIZVODNJI SIVOG LIVA” dana 29.12.2018. godine

Mr sc. Sedad Mušinović, javno će braniti doktorsku disertaciju “OPTIMIZACIJA SASTAVA ULOŠKA U INDUKCIONOJ PEĆI POMOĆU METODA MATEMATIČKOG MODELIRANJA I EFIKASNE POTROŠNJE ENERGIJE U PROIZVODNJI SIVOG LIVA” dana 29.12.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  28.11.2018. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Sedad Mušinović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“OPTIMIZACIJA SASTAVA ULOŠKA U INDUKCIONOJ PEĆI POMOĆU METODA MATEMATIČKOG MODELIRANJA I EFIKASNE POTROŠNJE ENERGIJE U PROIZVODNJI SIVOG LIVA”

 

dana  29.12.2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI